Spøgelsesnet er et miljøproblem

Når fiskenet mistes, fortsætter de med at fiske i mange år efter. Disse net kaldes spøgelsesnet. Miljømæssigt er nettene også en udfordring, fordi de afgiver plastik, når de forvitrer. I Limfjorden er bl.a. hummer et af de dyr, man kan se, fanges i mistede net. Det oplyser Limfjordsrådet i en pressemeddelelse.


Limfjordsrådet ønsker at gøre en indsats for en renere og mere bæredygtig forvaltning af Limfjorden. Rådet har derfor besluttet at fiske 10 efterladte net op, som er kommet til rådets kendskab. I forbindelse med dette arbejde har Limfjordsrådet imidlertid erfaret, at problemet er langt større end blot de 10 net. Limfjordsrådet skønner, at flere hundrede mistede net forsat fisker i Limfjorden.

Kommunerne omkring Limfjorden gør en rigtig stor indsats for at sikre en renere fjord. Der skal være god økologisk tilstand til gavn for naturen og de mennesker, der færdes på og ved fjorden. - De senere år har vi set, at hummerne er vendt talstærkt tilbage til fjorden, og det er rigtig ærgerligt, at en ukendt del af dem ender i mistede fiskeredskaber, konstaterer Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen. - Der er behov for at tænke i helheder, og mistede net er helt klart et område, som bør have øget opmærksomhed fremadrettet, tilføjer formanden.


Limfjordsrådet vil tage problemstillingen op med den ny udpegede Miljøminister, så der kan komme mere handling. - Vi har taget hul på et nyt indsatsområde i Limfjorden, men har desværre erfaret, at omfanget er langt større end først antaget, siger Jens Lauritzen og forsætter: - Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er i de åbne havområder spøgelsesnet fisker videre, men også helt tæt på i de danske fjorde, hvor nettene nok er mindre, men hvor der tilsyneladende er mange af dem. Limfjordsrådet stiller gerne erfaringer til rådighed og hjælper med at få taget hul på udfordringen omkring spøgelsesnet.

 

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk