Ændring i fregatten JYLLAND ´s direktion

Efter gensidig aftale fratræder direktør Lars H. Olsen sin stilling på fregatten JYLLAND med udgangen af april 2019. Det oplyser bestyrelsen.

Den selvejende institution Fregatten JYLLAND står overfor en større fysisk forandringsproces, der over en længere periode vil inddrage havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen.

Bestyrelsen og Lars H. Olsen er enige om, at de kommende faser skal styrkes ved at tilføre yderligere kompetencer til fregatten JYLLAND.

Bestyrelsen ved formand Tommy Bøgehøj takker Lars H. Olsen for et godt samarbejde og for at have stået i spidsen for udarbejdelse af den nye strategiplan, og ser frem til fortsat at have en god dialog med Lars H. Olsen som konsulent for Fregatten Jylland.

 

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk