CO2-regulering skal styres på rederiernes totale flåde niveau

6. maj 2021

Skal nye lav- og nulemissions skibe i drift, og dyrere klimaneutrale brændstoffer vinde indpas inden udgangen af dette årti, bør CO2-reguleringen kunne ske på baggrund af et rederis flåde og ikke kun det enkelte skib. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse, som Danske Rederier har bestilt, og konsulenthuset CE Delft har udarbejdet.

Analysen viser, at hvis man lader de ældste skibe sejle videre i stedet for at ombygge dem, vil det frigive midler til at bygge helt nye skibe med meget lave eller ingen CO2-udledninger. Samtidig vil den tilgang sikre, at den samlede CO2-udledning ikke bliver større, end hvis man også kræver de ældre skibe ombygget. – Vi er klart fortalere for, at man kan se på hele flåden samlet, når et rederis CO2-udledning skal måles. I stedet for at smøre tyndt ud på alle skibe, skal man satse på de nyeste og grønneste skibe, og det har vi fået bekræftet med det nye studie, siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Danske Rederier vil bruge analysen i arbejdet i FN’s søfartsorganisation, IMO, hvor der i øjeblikket forhandles om, hvordan skibene skal leve op til effektivitetskrav. – Det er ekstremt vigtigt, at verdensflåden bliver mere effektiv, men hvis vi skal nå vores målsætning om at være CO2-neutrale i 2050, så skal de nye brændstoffer også i spil. Analysen slår fast, at de grønne brændstoffer ikke kommer i brug i dette årti, hvis der ikke skabes et incitament til det. Det incitament kan IMO skabe ved at åbne for en flådetilgang – uden at gå på kompromis med ambitionsniveauet, uddyber Maria Skipper Schwenn.

Søfartsstyrelsen har indsendt analysen til IMO, hvor det ikke indgår som et egentligt forslag, men kan indgå i drøftelserne som baggrundsviden. – Analysen er et led i at påvirke medlemslandene i IMO og få dem til at se, at den flådebaserede tilgang er den mest logiske, fornuftige og ambitiøse måde at skubbe til skibenes grønne omstilling. Den flådebaserede tilgang kan indrettes på en måde, så man har mindst lige så stor sandsynlighed for at nå de opsatte reduktionsmål, og derfor mener vi, at CO2-reguleringen bør kunne ske på flådeniveau, hvis rederiet eller operatøren ønsker det, mener Maria Skipper Schwenn.
(Kilde og foto: Danske Rederier)