Bevar Fregatten Jylland – en unik del af Danmarkshistorien

19. december 2022

Fregatten Jylland har været på Finansloven i en lang årrække og er dybt afhængig af de statslige midler til skibets bevarelse. Nu står institutionen igen overfor en usikker fremtid, idet Fregatten Jylland ikke indgår i finanslovsudkastet.

Derfor er det afgørende, at vores politikere og ikke mindst vores nye kulturminister gennem en permanent bevilling sikrer Fregatten Jyllands bevarelse, så vi kan videreføre den kulturarv, som det er lykkedes at bevare og vedligeholde i mere end 160 år.

Skibet er et unikt stykke kulturarv og en central del af Danmarkshistorien og må ikke gå tabt. Den er en letforståelig del af vores maritime historie og et vigtigt besøgsmål for både danske og udenlandske turister.

Ordentligt vedligehold kræver planlægning og investeringer

Fregatten Jylland kræver konstant vedligehold, og det er dyrt og kræver langsigtet planlægning. For eksempel står stormasten overfor en udfordrende renovering, der ventes at tage op til flere år. Det kræver et dygtigt personale med stor og specialiseret viden om håndværket og ikke mindst midlerne til at investere. Den årlige udgift til vedligehold er i øjeblikket på 4,7 – 5 mio. kr. for at bevare skibet i rimelig stand.

Godt vedligehold er forudsætning for formidling af det gode håndværk

Fortællingen om Fregatten Jylland er i dag synonym med fortællingen om det gode håndværk. Det løbende vedhold sikrer, at vi har håndværkere ansat med stor erfaring og særlige kompetencer, og det giver os en enestående mulighed for at formidle det gode håndværk gennem undervisningsforløb. Denne unikke håndværksmæssige viden, som efterspørges af mange, betyder at vi samarbejder med grundskoler, faguddannelser og arkitektskoler for at bevare og videreformidle den håndværksmæssig viden. Det har samfundet brug for.

Levende kulturarv i særklasse

En mindst lige så vigtig del af en velbevaret Fregatten Jylland er formidlingen af den levende maritime kulturarv til de mange gæster, der årligt besøger skibet. Institutionens brugerundersøgelser viser en meget stor tilfredshed blandt de besøgende, såvel de nationale som de internationale, og viser at gæsterne går fra besøget med et levende indblik i, hvordan livet var ombord på et træskib i 1800-tallet. Denne fortælling og de mange andre fortællinger om skibets lange historie skal vi værne om!

Behov for fast bevilling

For at kunne planlægge flerårigt vedligehold med en høj faglig standard er der behov for faste fremfor midlertidige bevillinger på 4 og nu senest 2 år.

Udover midler fra staten modtager Fregatten Jylland årligt 2 mio. kr. i driftsstøtte fra Syddjurs Kommune, hvoraf 1 mio. kr. er dedikeret til fregattens vedligehold. Midlerne fra staten går udelukkende til vedligehold, og midler til udvikling og strategiske indsatser hentes via fonde. Samtidig tjener institutionen en stor del af sine egne penge gennem entréindtægter og andre indtægtskilder, og er dermed i store træk selvfinansierende på den daglige drift. Med et kommercielt fokus og en klar strategi, der fokuserer på gæsterne og deres oplevelse, er det målet hele tiden at være relevante for det store publikum.

Staten har i næsten 20 år ydet en række bevillinger af varierende størrelse, men en aftale om en sikker og kontinuerlig driftsstøtte har ikke været mulig at opnå. Dog har skiftende regeringer givet bevillinger til Fregatten Jylland, og flere finanslovsforlig har sikret fregatten ro i flere omgange.

De to bevillinger fra staten og Syddjurs Kommune er forudsætningen for fregattens fortsatte overlevelse. Hvis ikke Fregatten Jylland modtager disse økonomiske driftstilskud fra 2023, vil situationen være særdeles alvorlig.

Bestyrelsen på Fregatten Jylland vil derfor stærkt opfordre til at bevillingerne forlænges, eller gøres permanente, så en langsigtet og bæredygtig økonomi kan sikres.

TOMMY BØGEHØJ

Formand for Fregatten Jyllands bestyrelse. Udpeget af Syddjurs Kommune.

ALLAN AAGAARD

Direktør, Aarhus Teater

Næstformand for Fregatten Jyllands bestyrelse

RENÉ FUGLSIG

Kommandør

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse, udpeget af Søværnet

MORTEN SIIG HENRIKSEN

Studerende

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse. Udpeget af Syddjurs Kommune

BERTEL HAARDER

Forhv. Folketingsmedlem

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse

LEIF MORTENSEN

Redaktør

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse. Repræsentant for Danmarks Marineforening

ASTRID SØES POULSEN

Direktør, Fængslet

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse

HANNE BOUTRUP

Konsulent

Medlem af Fregatten Jyllands bestyrelse