Besætningsskift er, som en følge af Covid-19, problematisk

15. september 2020

Siden de første udbrud af Covid-19 har rederierne skulle gøre store krumspring for at få deres besætninger til og fra borde. Kort sagt kan man sige, at havnene verden over har været åbne for gods, men lukkede for besætningsskift. Enkelte steder er det dog muligt for søfolk at afmønstre, men det er højere grad undtagelsen end reglen. Derfor forsøger en samlet gruppe af FNs institutioner som blandt andre IMO, ILO og flere amerikanske myndigheder nu at appellere til, at de enkelte lande anerkender søfarende som nøglemedarbejdere og hjælper dem til og fra deres skibe. Fremgår det i en presseinfo fra Danske Rederier. – Coronakrisen har været besværlig for rederiernes besætninger. Man har skullet være kreativ for at få søfolk hjem og nye ud, og desværre ser Covid-restriktioner rundt om i verden ikke ud til at være på retur foreløbig. Hvis verdenshandlen skal glide problemfrit, er vi nødt til at få flere til at hjælpe til med besætningsskift, siger Anne Windfeldt Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.

I Danmark åbnede myndighederne i august op for en model, hvor København kunne bruges som knudepunkt for et større antal søfolk fra danske rederier. – Danmark har vist, at hvor der er vilje, er der vej. Vi har sammen med myndighederne strikket en løsning sammen, som løser en del af problemet. Men vi er en international branche, og derfor er en national løsning ikke nok. Vi skal have andre lande med. Lige nu stiger smitten flere steder, og vi håber derfor, at flere lande vil lytte til det opråb, som en række internationale organisationer kommer med, uddyber Anne Windfeldt Trolle.

 
I brevet adresseret til beslutningstagere og regeringer i hele verden beskrives blandt andet, at nogle søfarende har været på havet i 17 måneder, og at de er udmattede og i risiko for psykiske påvirkninger af den lange uvished om, hvornår de kan afmønstre.