Bedre overvågning og redningsberedskab i Grønland

5. august 2021

I Grønland er afstandene enorme. Landet er over 1.000 km. på den ene led og 2.000 km. på den anden og dækker et areal på 2,2 millioner kvadratkilometer – og luftrummet er næsten dobbelt så stort.  Det gør det nyttigt at have et fly, som har stor aktionsradius og høj hastighed, der kan sendes på vingerne med kort varsel for at få et overblik over situationen i det enorme land. Det gælder både regelmæssige patruljering og suverænitetshævdelse, men især akutte opgaver i for eksempel eftersøgnings- og redningsaktioner.

Forsvaret har i mange år haft et fly af typen Challenger CL604 udstationeret i Kangerlussuaq i Grønland ca. 220 dage om året til opgaven. Nu er flyet blevet udstationeret permanent i Grønland. Det er et initiativ fra Arktisaftalen fra 2016. Dermed er der mulighed for at flyet hele året kan gå på vingerne med kort varsel. Der kan dog fortsat være korte fraværsperioder ved vedligehold og reparation af flyet samt ved besætningsskift. -Luftgruppe Vest og Challenger-flyet er et meget brugbart redskab, som sammen med vores øvrige enheder og kapaciteter, fx inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, helikoptere, siriuspatruljen osv. giver et godt beredskab i mange situationer i Grønland. Med den nye tilstedeværelse med Challenger-flyet døgnet rundt, året rundt, har vi fået mulighed for at få både radarbilleder, infrarødoptagelser, almindelig optagelser og øjenvidneberetninger fra besætningen hjem fra stort set alle egne af Grønland og Færøerne på blot et par timer og få et overblik over situationen, uanset om det gælder redningsaktioner på havet, eftersøgninger i fjeldet, skibe med brand eller slagside, store fjeldskred og så videre, siger chefen for Arktisk Kommando, kontreadmiral Martin la Cour-Andersen.

 Challengerflyet styrke er især, at den er Forsvarets fremskudte øje i himlen, som kan indsamle informationer, som Forsvarets og beredskabets øvrige enheder, skibe, helikoptere og fly, kan bruge til for eksempel at redde folk op af havet. –  Vi har med Luftgruppe Vest og Challengeren en fremragende kapacitet til at hjælpe alle steder i Grønland med både rekognoscering og dirigering af vores øvrige enheder og med direkte hjælp i form af redningsflåder og nødhjælpspakker. Det er et signifikant bidrag til sikkerheden i Grønland, på Færøerne og til civilsamfundet, siger Martin la Cour-Andersen.
(Kilde: Forsvarskommandoen. Foto: Henning Jespersen-Skree / Flyvevåbnets Fototjeneste Nord)