Ambassadørmøde havde fokus på havvind

17. august 2021

92 danske ambassadører satte tirsdag den 17. august 2021 fokus på de muligheder Danske Rederier har inden for offshore vind. Målet med mødet var, at indfri det store potentiale vinden bringer med sig.

Arrangementet foregik hos Danske Rederier i Amaliegade i København.

Havvind er i dag allerede stort i dansk kontekst, og det kan blive endnu større. Når de kommende danske energiøer er fuldt udbygget, vil der være installeret syv gange så meget kapacitet, som vi har i dag. Arbejdet med energi øerne hører under Klima, Energi- og Forsyningsministeriet med Energistyrelsen i front. Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, fortalte de fremmødte ambassadører om, hvordan energi øerne vil styrke Danmarks position som foregangsland for en grøn omstilling af energisektoren. – Med energi øerne starter vi et nyt kapitel i den danske energisektor. Danmark har længe været en rollemodel, man kigger til for inspiration inden for havvind – og det er vores forhåbning, at vi med energi øerne endnu en gang vil kunne sætte nye standarder for vedvarende energi. Til gavn for dansk eksport, beskæftigelse og ikke mindst klimaet, siger Kristoffer Böttzauw.

Under besøget hos Danske Rederier fik ambassadørerne mulighed for at høre om de udfordringer, rederier som bl.a. ZITON, ESVAGT og World Marine Offshore møder, når de byder på nye opgaver rundt i verden. Og der vil være deltagelse af flere andre dele af værdikæden knyttet til havvind.

FAKTA

  • Der skal benyttes 17 forskellige skibstyper over en havvindmølleparks levetid. Allerede i dag er 187 dansk-opererede fartøjer og 45 danske rederier helt eller delvist beskæftiget med havvind. Det tal forventer Danske Rederier vil stige over de kommende år.
  • I Danmark vil etableringen af de kommende offshore parker Kriegers Flak og Thor ikke kun bidrage til mere vedvarende energi til danskerne. Etableringen af disse nye havvindmøller skaber vækst og mere end 14.600 årsværk understøttes, frem mod 2030 i nogle af Danmarks vigtigste eksporterhverv.
  • OECD forventer, at markedet for havvindmøller vil vokse eksplosivt frem mod 2030. Væksten vil primært drives af USA og Kina. Især i USA er offshore vind på vej frem – hvor bl.a. Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er involveret i flere kommende projekter.
  • Flere danske rederier har annonceret deres tilstedeværelse på markeder i både Taiwan og USA. Heriblandt Esvagt, Cadeler, World Marine Offshore og DEME Offshore.

(Kilde og foto: Danske Rederier)