779 handelsskibe sejler med Dannebrog agter

13. januar 2022

Organisationen Danske Rederier oplyser, at der i 2021 var registeret 779 skibe under dansk flag. Ifølge det oplyste er det en fremgang på 20 enheder og dermed 2,5 procent siden årsskiftet 2020/2021.

Tonnagen er steget fra 22,34 mio. BT til 23,24 mio. BT. Det svarer til en stigning på 4 procent. Dermed rykker Danmark som flagstat op på en 11. plads i verdensflåden. Det er én plads frem i hierarkiet.

Især rederiet TORM har haft travlt med at indkøbe nye Dannebrogsflag. 16 af rederiets enheder er hen over 2021 blev flaget ind under Dannebrog. – Vi afvejer fordele og ulemper, hver gang vi flager et skib ind. Og konklusionen for os er, at Dannebrog kan konkurrere med andre flag, og derfor er det attraktivt for os. Når vi vælger flag, ser vi på de finansielle og operationelle forhold, og i det indgår også, at vi samtidig styrker Danmarks position som søfartsnation i international sammenhæng, når fremtidens rammebetingelser for søfart skal forhandles, siger Jacob Meldgaard, CEO i TORM og formand for Danske Rederier. 

Tilslutningen til flaget kan være en af de ting, der skeles til, når der eksempelvis skal forhandles globale rammer for skibsfarten i FNs søfartsorganisation, IMO. En stærk flagstat markerer sig unægtelig nemmere i forhandlingerne. – Jeg bliver aldrig træt af at gentage nyheden om, at Dannebrog er gået frem, og det er også tilfældet i år. Dansk flag signalerer kvalitet og ordnede forhold, og siden 2000 er både antal skibe og tonnage på dansk flag vokset år for år. Vi har haft som erklæret mål i vores strategi, at den dansk flåde skulle vokse med ti procent i både antal skibe og bruttotonnage i løbet af strategiperioden. Ved nytår randt perioden ud, og målene er mere end indfriet med 14 procent flere skibe på dansk flag og 43 procent større tonnage, siger Anne H. Steffensen.
(Kilde og foto: Danske Rederier)