67 nye kadetter til de tre værn.

67 bachelorere og proffessionsbachelorer fra det civile liv er netop begyndt på hærens, søværnets og flyvevåbnets nye officersbasisuddannelse (OBU). Officersbasisuddannelsen tager tre måneder. Efter tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsen udnævnes kadetterne til sekondløjtnant og starter funktionsuddannelsen praktik, i det værn de ønsker at fortsætte i. (Kilder: Værnsfælles Kommandos site og Marineforeningen Tidsskriftet "Under Dannebrog".)