Frømandskorpset og Jægerkorpset er nu en del af Specialoperationskommandoen

Pr. 1. juli 2015 sammenlægges de to korps fra henholdsvis Hæren og Søværnet så de bliver en del af Specialoperationskommandoen. Specialoperationskommandoen blev oprettet 1. september 2014 som en del af det seneste forsvarsforlig, og kommandoen første chef generalmajor Jørgen Høll, ansatte sin første medarbejder den 1. december 2014. - Vi er kun lige startet, og der er langt igen, siger Jørgen Høll til sitet. forsvaret.dk. - Specialoperationskommandoen skal samle Forsvarets specialoprationskapaciteter under skyldig hensyntagen til de specialer og kulturer, de to korps bringer med sig. Specialoperationskommandoen og Jægerkorpset har fysisk hjemme på hver sit sted på Flyvestation Aalborg, medens Frømandskorpset bliver på Flådestation Kongsøre. De to korps var sammen indsat i det nordlige Afghanistan i 2002, og har arbejdet tæt sammen de seneste 12 år med udgangspunkt i hver sit værn. - Ved at samle kapaciteterne i én organisation, der fokuserer på specialoperationer, kan vi opnå en faglig synergieffekt og samtidig styrke og udvide de samlede danske kapaciteter til specialoperationer, siger generalmajor Jørgen Høll.