Alle ansatte i Forsvaret har mulighed for at få en akademiuddannelse.

En akademiuddannelse er en mulighed for både sergenter og konstabler i forsvaret. Også selv om man ikke har pfficersvejen som endemål. CS bladet gør i juni udgaven 2015 opmærksom på, at ønsker man en akademiuddannelse, kan det lykkedes på flere måder, alt efter hvor meget uddannelse, man i forvejen har gennemført i forsvaret. Er sergent, der har gennemført VUT-I og VUT-II, kan i de fleste tilfælde tage på University College Syddanmark og skrive en afgangsprøve for at få en akademiuddannelse med hovedemnet ledelse. Er man sergent uden VUT eller konstabel vil man kunne tage flere moduler for at færdiggøre en fleksipel akademiuddannelse. Modeulern tages som studie ved siden af havende tjeneste.