Fregatten PETER WILLEMOES besætning i superligaen

Den 20 maj kunne Marinestaben melde ud, at fregatten PETER WILLEMOES netop havde afsluttet seks ugers intensiv kamp- og havaritræning ved den britiske flådes "Flag Officer Sea Traning" (FOST). - Nu er PETER WILLEMOES besætning i superligaen, lød det fra stabschef, kontreadmiral Frank Trojahn, der sammen med chefen for 2. Eskadre, kommandør Torben Mikkelsen glædede sig over resultatet af den entensive træning. - For et år siden var vi bekymrede for, om denne danske besætning ville falde helt igennem, sagde Torben Mikkelsen til Værnsfælles Forsvarskommandos presse og redaktionssektion. - Det gjorde den ikke, tværtimod var både danskere og englænderne imponerede, lød det fra Torben Mikkelsen. Kravet til Søværnet er i øjeblikket omstillingsparathed. Ud over de kendte daglige opgaver i farvandende omkring de tre lande i Rigsfælleskabet skal Søværnets store oceangående enheder - som eksempelvis de tre nye fregatter - kunne indgå i alle slags internationale missioner. For at kunne det, kræver det, at besætningerne kan kontrollere og bruge de avancerede og slagkraftige fartøjer. Derfor har de 115 besætninmgsmedlemmer på PETER WILLEMOES nu i mere end et år trænet hårdt, og er nu med det seks uger lange afsluttende FOST træning mandskabsmæssigt oppe i superligaen.