Krigssejlerne får nu deres eget monument i Mindelunden i Ryvangen.

Kultur- og kirkeminister Marianne Jelved har i forbindelse med 70-året for befrielsen resolveret, at der skal opføres et monument i Mindelunden i Ryvangen til ære for de danske søfarende under 2. Verdenskrig. Monumentet er et længe næret ønske fra de organisationer, der repræsenterer krigssejlerne. Ifølge fagbladet Søfart er der fra Marianne Jelveds side i først omgang kun tale om en principbeslutning og ikke en bevillingsbeslutning. Dette fordi monumentet skal opføres for private fondsmidler. A. P. Møller fonden har dog allerede bevilget en halv. mio. kr. til forundersøgelser, mens selve udformningen af monumentet først vil blive afgjort efter en arkitekt/kunstner konkurrence.