Mindre gods flere passagerer i danske havne

Danmarks Statistiks tal for 4. kvartal 2014 for aktivitetsniveauet i de større danske havne viser et fald i godsomsætningen på 3 procent sammenlignet med samme periode 2013. Godsmængden var 19  mio. tons. Passagerhåndteringen steg med 1 procent til samlet 6. mio passagerer. - Det er ærgeligt, at de større havne ser et samlet fald i godsmængderne, siger Gitte Lillelund Bach, direktør i Danske Havne. - Men havnene melder stadig om øget indtjening og øget indtjeningsgrundlag. De danske havne er simpelthen blever bedre til at optimere deres drift og få flere kunder, og der er mere gods over kaj med højere værdi, lyder det fra Gitte Lillelund Bech. Det er containertrafikken der trækker værdien op. Højværdigods i containere stiger, medens der er kommet mindre traditionelt bulk som for eksempel kul gennem havnene.