Over 20 m/s for at stoppe flishugning på Assens Havn

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at flis fremover må lastes og losses ved vindhastigheder op til 14 m/s når vinden er i vest og op til 20 m/s når vinden står i øst, sydøst eller ret syd. Støvgener skal håndteres ved at afskærme flisen og/eller ved at vande flisen, når vindhastigheden er over 6 m/s. Desuden skal der være øget afskærmning, når flisen lastes eller losses.Ifølge kilder i Assens Kommune er sagen dog ikke endegyldigt afklaret. Spørgsmålet er, om flisbearbejdning er et havnerelateret virksomhedsområde.