Bunker i Thyborøn udfases som militært anlæg

HVF 122 Thyborøn har haft sidste arbejdsdag i radarbunkeren – kaldet koldkrigsbunkeren - i Thyborøn. Bunkeren er ultimo februar overtaget af Lemvig kommune, der har overdraget det overordnede ansvar til Maritimhistorisk Selskab. I Maritimhistorisk Selskab har en særlig arbejdsgruppe påtaget sig ansvaret for at vedligeholde bunkeren og gøre den tilgængelig i museumsregi.