Veteraner kan nu søge penge til ferielejr

Forsvarets øgede veteranindsats gør det nu muligt for veteraner at søge Veterancentret i Ringsted om økonomisk støtte til ophold på sommerlejr 2015.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter. Sommerlejr 2015 har ansøgningsfrist den 16. marts 2015. Udmelding om tilsagn/afslag vil være medio april 2015.

Sommer 2016 har ansøgningsfrist for den 1. september 2015. Udmelding omkring tilsagn/afslag vil være primo oktober 2015.

Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med sommerlejre og tilsvarende aktiviteter. Alle kan i princippet søge om støtte. Men midlerne er primært afsat til frivillige foreninger, der arbejder på veteranområdet.