Marinehjemmeværnets samarbejde med Politiet har denne sommer betydet 74 sejladsdage.

Ifølge Hjemmeværnets tidsskrift - HJV Magasinet - fylder Politiet godt i Marinehjemmeværnets (MHV) ordrebog. I lystsejlernes højsæson fra den 1. maj til 30. september 2017 har MHV´s fartøjer haft minimum 74 sejladsdage for Politiet. Den absolut største opgave har været støtten til Politiet i Københavns Havn, hvor MHV ´s indsatsfartøj (MIF) og gummibåde i perioder har været indsat dagligt.

Ellers er opgavnerne for Politet bredt favnende. MHV fartøjerne tjekker løbende, at lystsejlerne lever op til reglerne om hastighed, alkohol, sikkerhedsudstyr samt havjagt mm. Sejladser ved særlige begivenheder som eksempelvis vagt ved Kongeskibet DANNEBROG når det under sommertogterne anduver danske havne, står også på opgavelisten sammen med kontrol til søs for SKAT og Politiet samt træning for Politiets indsaststyrke. (Kilde: HJV Magasinet)