Fonds midler til forskning af den dansk-polske relation under Den Kolde Krig.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har bevilget 4,6 mio. kr. til et forskningsprojekt, der skal kaste lys over et specifikt hjørne af koldkrigshistorien. Lederen af Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Peer Henrik Hansen indgår sammen med en gruppe seniorforskere fra Rigsarkivet og Syddansk Universitet samt andre af museets forskere, i det nye forskningsprojekt, der skal kaste lys over den  dansk-polske relation under Den Kolde Krig. Projektets fokus på Polen skal ses i lyset af, at det inden for Warszawapagten var Polens opgave at lede og planlægge det angreb på Danmark, som Warszawapagten ville udføre for at kunne kontrollere ind- og udsejlingen til Østersøen. Den polsk ledede operation var blot en af flere fronter i hele Europa, som blandt andet skulle føre østblokkens styrker frem til Den Engelske Kanal.

- Vi er afsindigt glade for bevillingen, fordi vi får mulighed for at bygge videre på og nuancere allerede eksisterende forskning og viden, ligesom helt nye arkivfund vil give os ny viden om den  særlige dansk-polske realtion. Endelig håber vi også, at kunne bidrage til den nutidige diskussion om en ny Kold Krig, siger Peer Henrik Hansen i en pressemeddelelse.