Søfarten og følgeindustrierne igen i fremgang.

De maritime arbejdspladser er tæt på at ramme 100.000. Det viser en ny rapport som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Søfartsstyrelsen, Det skriver sitet Soefart.dk

Søfartssegmentet er Danmarks største eksporterhverv og står således for knap en fjerdedel af den samlede danske eksport. Branchen eksporterer ifølge rapporten for 250 mia. kroner om året, hvilket svarer til 22,4 procent af den samlede eksport.

Den positive udvikling omfatter også uddannelsesniveauet. Eksempelvis er antallet af personer med lange videregående uddannelser gået frem med 41 procent siden 2006. Faglærte og ufaglærte er dog stadig de største uddannelsesgrupperinger i den maritime sektor.