Forarbejdnings fabrik for søstjerner udskydes.

Der skulle opfiskes mellem 6.000 og 8.000 tons søstjerne årligt for at skabe en rentabel produktion af søstjernemel. Med en optag på kun ca. 1.500 tons mellem nytår og marts 2017 har Foreningen Muslingeerhvervet og muslingefiskerne droppet planerne om at bygge en forarbejdningsfabrik på Ørodde ved indsejlingen til Klosterbugten ud for Nykøbing Mors. Det skriver Nordjyske Medier/Morsø Folkeblad. Formand for Foreningen Muslingeerhvevet Viggo Kjølhede siger til avisen, - at det nu er op til muslingefiskerne, om de forsat vil forsøge at etablere en fabrik til forarbejdning af søstjerner. Blandt fiskerne er man enige om, at der ikke er bæredygtig økonomi i udelukkende at forarbejde søstjerne. - Man skal satse på flere produkter, for at det giver overskud at starte en fabrik op, vurdere næstformand i Foreningen Muslingeerhvervet og talsmand for muslingefiskerne i Limfjorden Bo Kjeldgaard. Planerne for at etablere en ny fiskemelsfabrik er dog ikke endelig opgivet. Folkene bag Foreningen Muslingeerhvevet er nu i gang med at undersøge mulighederne for at staret en fabrik op et andet sted i Danmark. (Kilde: Nordjyske Medier/Morsø Folkeblad)