UngeFolkemødet på Møn får et godt tilbud fra Folk & Sikkerhed.

Når Vordingborg Kommune i dagene 25. til 26 august 2017 byder op til Folkemødet på Møn, er der et godt tilbud fra Danmarks største forsvars, sikkerheds og beredskabspolitiske organisation Folk & Sikkerhed til den samkørende event UngeFolkemødet. UngeFolkemødet foregår fredag den 25. august 2017 på Fanefjord Skole i Askeby på Møn. Baggrunden for Folk & Sikkerheds engagement i det Mønske Folkemøde er, ifølge organisationen, det faktum, at 93% af hver ungdomsårgang eller ca. 60.000 unge ikke uddannes i førstshjælp, brandbekæmpelse eller får indsigt i sikkerhedspolitik eller sammenhængskræfterne i det robuste samfund. - Folk & Sikkerhed  har med bekymring set et dalende antal værnepligtige i Forsvar og Beredskab, skriver organisatioen i en pressemeddelelse - Kun knap 4.500 unge ud af en årgang på ca. 65.000 aftjener i dag værnepligt. Derfor har vi udviklet konceptet "Ungt Medborgerskab", der giver de mange unge mænd og kvinder et alternativt, frivilligt tilbud om at gøre en forskel og skabe sammenhængskraft i samfundet. Via et kort grundkursus i sommerferien og et korterevarende praktikophold hos en selvalgt organisation, forening, samfundsnyttig virksomhed eller andet, får de unge en helt anden tilgang til, hvordan det robuste danske samfund hænger sammen. Praktikstedet kunne være hos Forsvar, Beredskab, Politi, Hjemmeværn, Ungdommens Røde Kors, SSP-organisationen, Natteravne, kommuner, landbrug, miljø og så videre. Kun fantasien sætter begrænsninger, mener Folk & Sikkkerhed. Ifølge kommunikationsdirektør Claus Arboe-Rasmussen har den hastig voksende forsvarspositive organisation rundt 100.000 medlemmer. Heraf allene de ca. 9.000 medlemmer i Danmarks Marineforening.