Patruljefartøjerne DIANA og NYMFEN fulgte rusiske flådeenheder gennem dansk farvand.

Ubåden DMITRY DONSKOY sejlede ultimom uge 29 2017 sammen med atomkrydseren  PIOTR VELIKIY og to slæbebåde, gennem dansk farvand på deres vej til Østersøen, hvor det forventes, de skal deltage i festligholdelsen af 100-årsjubilæet for den russiske flådes oprettelse 30. juli. 

Der er ikke noget usædvanligt i, at russiske flådefartøjer passerer gennem Storebælt. Det sker med jævne mellemrum ganske udramatisk efter internationale regler for uskadelig passage. Reglerne foreskriver blandt andet, at ubåde skal sejle i overfladen, og at alle skibe skal holde sig til de internationale stræder, i dette tilfælde de faste sejlrender igennem bælterne. Derudover skal de fremmede magters skibe sejle direkte igennem uden at gøre ophold. De to flådefartøjer er atomdrevne og kendte for at være nogle af den russiske flådes største skibe.

- Som med alle andre fartøjer holder vi øje med, hvordan de bevæger sig. Men russerne er dygtige søfolk, og så længe de overholder reglerne og ikke umiddelbart udgør nogen fare for nogen, så hverken kan, eller skal vi gøre noget under deres uskadelige passage igennem dansk farvand, sagde oberst Søren Wilhelm Andersen fra Værnsfælles Forsvarskommando tidligere på ugen til flere danske medier.

Det blev så de to patruljefartøjer P 520 DIANA og P 524 NYMFEN der fulgte de rusiske fartøjer gennem dansk farvand. DIANA tog imod russerne og fulgte dem ned til Korsør hvor NYMFEN tog over og afleverede de rusiske enheder da de var vel øst for Bornholm og Ertholmenen. (Kilde: Værnsfælles Forsvarskommando og Jysk-Fynske Medier)