Stadig pladser til Jubilarstævnet i august for nuværende eller tidligere tjenestegørende ved Søværnet

Danmarks Marineforening holder på vegne af Søværnet Jubilarstævne på Nyholm søndag den 27. august. Stævnet starter kl. 1000, og gælder i år for indkaldelsesårgange med endetal 2 og 7. Selv om der stadig er pladser til arrangementet i Planbygningen og den efterfølgende frokost i Søværnets Officersskoles Aula, er der primo juni allerede tilmeldt jubilarer over hele skalaen fra 25-,40-,50-,60-,65-,70-,75- og 80 års jubilarer. På denne sites kalenderafsnit kan man læse den elektroniske udgave af jubilarannoncen med udførlig tilmeldingsinformationer. E-udgaven af Marineforeningen Tidsskriftet "Under Dannebrog" nr. 3 juni 2017 bringer også Jubilarannoncen på side 12. Som det fremgår, er Jubilarstævnet for alle tidligere og nuværende personel ved Søværnet. Så tilmeldingen er ikke betinget af at jubilaren er medlem af Danmarks Marineforening. Jubilarerne har også i år gratis adgang til museumsfregatten PEDER SKRAM.