Inspektionsfartøjet P 571 EJNAR MIKKELSEN på samarbejdsøvelse med Icelandic Coast Guard.

Først i maj deltog inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN i en samarbejdsøvelse med det islandske kystvagtskib Tyr fra Icelandic Coast Guard (ICG) i farvandet nord for Reykjavik. I det første scenarie agerede EJNAR MIKKELSEN en grønlandsk fisker, der havde fået motorproblemer og derfor ønskede assistance. Situationen udviklede sig dog til brand om bord, hvor skibets maskinmester kom til skade. Som følge heraf blev Tyr og dets indsatshold sendt af sted for at hjælpe med at bekæmpe branden og behandle den tilskadekomne.


Efterfølgende var det ICG, der havde planlagt et scenarie for EJNAR MIKKELSEN. Her agerede Tyr en islandsk handler, der havde haft en eksplosion med efterfølgende brand om bord og to savnede besætningsmedlemmer. Meldingen lød også på, at skibets last bl.a. bestod af det farlige stof ammoniak, hvilket betød, at EJNAR MIKKELSEN og dets indsatshold blev udfordret på flere parametre under bekæmpelse af branden og eftersøgningen af de to savnede personer.


Både EJNAR MIKKELSEN og Tyr fik et stort udbytte af samarbejdsøvelsen. Dette skyldes bl.a., at der er lærerigt at træne på skibe, som man ikke kender opbygningen af. Udbyttet ved gårsdagens øvelse fik dog en ekstra dimension, da den foregik i hård vind og sø, hvilket tilførte en god grad af realisme til sejlads med gummibåd. (Kilde og citat: Værnsfælles Forsvarskommando)