Kommunegaranti på 525 mio. kr. til Hanstholm Havn.

Hanstholm Havn er en markant erhvervsprofil i Thisted Kommune. Havnen har siden færgestoppet til Færøerne og Sydnorge haft problemer med at fastholde den positive trend omkring omsætningsvolume og økonomi. Alligevel har kommunalbestyrelsen besluttet, at stille med en kommunegaranti på 525 mio. kr. så havneledelsen og bestyrelsen kan gå i gang med en planlagt udvidelse. Med 2016 regnskabet som udgangspunkt ser det ud til, at garantien kommer godt tilbage. Med en i havnesammensætning ret så beskeden omsætning på 25,1 mio kr. leverende ledelsen et overskud på 10 mio kroner. Og det er da også en tilfreds ledelse og bestyrelse, der nu er klar til at gå om bord i den planlagte udvidelsesplan til over 500 mio. kr. - Vi er meget tilfredse med resultatet, der understreger den positive udvikling havnen har været inde i de senere år, siger bestyrelseformand Martin Vestergaarr til fagbladet Søfart. Årsagen til den tiltagende optimiske i den nordvestjyske erhvervs- og fiskerhavn er blandt andet de relative markante stigninger på konsumfisk samt det, at havnens ledelse har været gode til at tiltrække nye kunder blandt Nordsø- og Atlantfiskerne samt eksportørerne fra fiskefarmindustrien langt ud i Nordatlanten. Havnen har samtidig været dygtig til at fastholde eksisterende kunder. Havneledelsen har nu fokus på at fastholde positioneringen som fiskerihavn, men er dog åben for optag af nye kunder. (Kilde: Søfart og Hanstholm Havn)