NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet

Minerydningsstyrken (SNMCMG1) var i uge 18 omkring Flådestation Frederikshavn for at tage Søværnets minerydningsenhed med om bord. Mine Counter Measures Denmark, som enheden hedder, er den eneste i NATO, som er opbygget med et flytbart kommandomodul. Det består af specielt indrettede 20 fods containere, der kan være placeret enten på land eller på et militært eller civilt skib, og et mindre antal dronefartøjer, som kan fjernstyres fra kommandomodulet.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.  Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed. (Kilde: Forsvarskommandoen) 

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk