21. november 2017

Danmarks Marineforening afholder Sendemandsmøde i Køge

Sendemandsmøde

2018

I henhold til foreningens vedtægter § 16 afholdes

Det årlige ordinære Sendemandsmøde

LØRDAG DEN 28. april 2018

I Køge med dagsorden iflg. Vedtægternes § 18.

Mødeindkaldelse med detaljeret dagsorden

Vil fremgå

Af medlemsbladet nr. 2 – 2018.

Landsbestyrelsen

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk