21. november 2017

Danmarks Marineforening afholder Sendemandsmøde i Køge

Sendemandsmøde

2018

I henhold til foreningens vedtægter § 16 afholdes

Det årlige ordinære Sendemandsmøde

LØRDAG DEN 28. april 2018

I Køge med dagsorden iflg. Vedtægternes § 18.

Mødeindkaldelse med detaljeret dagsorden

Vil fremgå

Af medlemsbladet nr. 2 – 2018.

Landsbestyrelsen